Finanse publiczne w 2020 roku i coFinanse publiczne w 2020 roku i co to i Przedsiębiorstwa opierając się na scoringu. Autorem artykułu jest doradca gospodarczy, wieloletni praktyk w dziedzinie wdrażania narzędzi zarządzania i controllingu. Od przeszło lat związany z ekonomią, zarządzaniem finanse publiczne ue wroc i finansami, realizował projekty doradcze na rzecz wielu przedsiębiorstw, w tym notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Prowadzi wykłady z dziedziny rachunkowości ekonomii i finansów. Wyszkolił przedtem przynajmniej nieco tysięcy osób. Specjalizuje się w analizie finansowej i wycenie przedsiębiorstw. Jest autorem licznych publikacji książkowej branżowych oraz książek, w tym m.in. Podstawy finansów i rachunkowości, sektor publiczny a Finanse publiczne w 2020 roku i . Podręcznik na rzecz menedżerów, Międzynarodowe standardy rachunkowości. Praktyczne zastosowanie z biznesie, Planowanie i ocena opłacalności przedsięwzięcia. Finanse z arkuszem kalkulacyjnym. Jest zarówno współautorem książki: Finanse przedsiębiorstw w erze globalnego ryzyka, prowadzi bloga. Artykuł internetowy dla właścicieli i zarządów przedsiębiorstw, analitycy finansowi, przedstawiciele działów niebezpieczeństwa kredytowego, controllerzy finansowi, dyrektorzy finansowi. Przekazanie uczestnikom praktycznej informacji dotyczącej: umiejętności czytania sprawozdań finansowych według ustawy o rachunkowości także według międzynarodowych wzorów (IFRS), uzyskiwania w praktyce analiz finansowych dowolnych przedsiębiorstw, budowy przybory służącego do analizy finansowej dowolnego przedsiębiorstwa wraz z oceną za skala wskaźników finansowych, jakże i za trendy z nimi związane. Podstawa teoretyczna do analizy finansowej i Finanse publiczne w 2020 roku i i prywatne : rozbiór pozioma i pionowa, testy płynności, finansowania i zadłużenia, pojęcia EBITDA, NOPAT, wskaźniki dochodowości (ROS, ROE, ROA), wskaźniki płynności (CR, QR), cykle obrotu i zapotrzebowanie na kapitał obrotowy, wskaźniki giełdowe: C/Z, C/WKS, EPS, C/PG. Źródła informacji o wynikach przedsiębiorstw, umiejętność czytania sprawozdań finansowych. Analiza wybranych podmiotów za pomocą programu autorskiego (MS Excel). Wspólne napisanie finanse publiczne w skrócie krótkiego arkusza do analizy finansowej dowolnego przedsiębiorstwa – opartego na rachunku wyników, bilansie dodatkowo (samodzielnie zbudowanym) rachunku przepływów pieniężnych. Budowa prostego narzędzia punktowej oceny (scoring) dowolnego przedsiębiorstwa w oparciu analizy finansowej. Budowa sprzęt oceny niebezpieczeństwa (rating) danego przedsiębiorstwa opierając się na scoringu. Test przybory na kilku przykładach.

Komentarze: 2


noavatar.png
Bogdan Rączkowski Inspektor Państwowej Inspekcji Pracy 2020-04-18

Ładna sekcja zawartości. Po prostu natknąłem się na Twój blog i kapitał akcesyjny, aby stwierdzić, że w rzeczywistości cieszyłem się kontem swoich postów na blogu. Zresztą będę zapisywać się do twojego powiększenia, a nawet osiągnięcia, które osiągasz szybko.

noavatar.png
Halszka Liberacie 2020-05-13

wspaniałe punkty, po prostu wygrałeś nowego czytelnika. Co sugerowałby Pan o swoim stanowisku, jakie zrobiłeś w przeszłości? Jakieś pozytywne?

Najnowsze artykuły:

Top